Psychiatria a choroby współistniejące

16.06.2018, Warszawa,

koszt uczestnictwa
145.00 PLN (od 20 lutego 2018 do 2 kwietnia 2018)
195.00 PLN (od 3 kwietnia 2018 do 16 czerwca 2018)

Promocja na e-prenumeratę

Konferencja. II edycja konferencji "Psychiatria a choroby współistniejące" pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

zainteresowanie, z jakim spotkało się nasze ubiegłoroczne spotkanie owocuje spływającymi do nas, jako jej organizatorów, pytaniami – czy w tym roku także odbędzie się konferencja „Psychiatria i choroby współistniejące”? Uspokajamy - konferencja odbędzie się i została zaplanowana na 16.06.2018 w Warszawie.

Jesteśmy dumni z tego, że konferencja, dotycząca tematyki psychiatrycznej, może być wyczekiwana przez lekarzy nie będących psychiatrami. Dlatego jako cel tego wyjątkowego spotkania postawiliśmy sobie dostarczenie praktycznych rozwiązań problemów dotyczących zdrowia psychicznego pacjentów leczonych w gabinetach lekarzy poz oraz specjalistów w dziedzinach pediatrii, geriatrii, psychiatrii, w tym psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychogeriatrii.

W programie II edycji konferencji nie mogło zabraknąć szerokiego omówienia problematyki depresji. Ale nie tylko na tym zaburzeniu skupiamy swoją uwagę. Podczas spotkania zostaną omówione: praktyczne wskazówki leczenia zaburzeń lękowych (nerwic), zaburzeń somatyzacyjnych, zaburzeń snu, zagadnienia psychogeriatrii w odniesieniu do otępień i zaburzeń świadomości osób starszych. Cała sesja zostanie poświęcona także pacjentom młodym - w wieku dojrzewania-  specyficznym dla tej grupy wiekowej kłopotom ze zdrowiem i zachowaniem.  Słowem – pełny zakres problematyki psychiatrycznej w różnych grupach wiekowych i dotyczący szerokiego spektrum diagnoz.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Redakcji „Pulsu Medycyny” serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Dr n med. Sławomir Murawiec, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Małgorzata Konaszczuk, redaktor naczelna "Pulsu Medycyny"

Zarejestruj się

Partnerzy

Partner Merytoryczny

16 czerwca 2018

09:00–10:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10:00–10:30

WYKŁAD INAUGURACYJNY

Depresja u mężczyzn - niedoceniany problem

dr n. med. Sławomir Murawiec

10:30–11:30

SESJA I LĘK

10:30 - 10:50 Lęk jest częstszy od depresji – zaburzenia lękowe w praktyce lekarza POZ

prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

10:50 - 11:10 Nie bój się diagnozować i leczyć lęku u pacjentów

dr n. med. Anna Mosiołek

11:10 - 11:30 "Panie doktorze, nie śpię!" Bezsenność w praktyce klinicznej

dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek

11:30–11:50

PRZERWA KAWOWA

11:50–13:10

SESJA II - SOMATYZACJA

11:50 - 12:10 Pacjent ze stwardnieniem rozsianym u psychiatry

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

12:10 - 12:30 Somatyzacja - kiedy do psychiatry?

dr n. med. Agata Orzechowska

12:30 - 12:50 Gdy narcyzm przejmuje kontrolę nad ciałem - trudności terapeutyczne (opis przypadku)

dr n. med. Małgorzata Kowalczyk

12:50 - 13:10 Zaburzenia psychiczne współistniejące z chorobą Hashimoto

lek. med. Marta Broniarczyk-Czarniak

13:10–13:30

SESJA III - PSYCHOGERIATRIA

13:10 - 13:30 Interakcje leków w psychogeriatrii – wybrane przykłady z własnej praktyki

prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów

13:30–14:10

LUNCH

14:10–14:50

SESJA III - PSYCHOGERIATRIA c.d.

14:10 - 14:30 Otępienie – rozpoznawanie, leczenie, typowe problemy – doświadczenia lekarza psychogeriatry

dr n. med. Agnieszka Borzym

14:30 - 14:50 Zaburzenia świadomości u osób starszych w praktyce lekarza rodzinnego

dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski

14:50–16:00

SESJA IV - PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY

14:50 - 15:15 "Kiedy trzeba działać szybko?" Samookalczenia, myśli samobójcze i inne stany nagłe w psychiatrii dzieci i młodzieży

dr hab. n. med. Barbara Remberk

15:15 - 15:40 Autyzm i zespół Aspergera czy spektrum autyzmu

dr n. med. Lidia Popek

15:40 - 16:00 Przytłaczający lęk przed otyłością - z perspektywy klinicznej o anoreksji psychicznej

dr n. med. Anna Bogucka-Bonikowska

 

16:00–16:10

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
145.00 PLN (od 20 lutego 2018 do 2 kwietnia 2018)
195.00 PLN (od 3 kwietnia 2018 do 16 czerwca 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 88 2360 0005 0000 0045 5029 6397.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Psychiatria a choroby współistniejące
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

9. Nieodwołanie zgłoszenia na najpóźniej 2 dni wcześniej i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie kosztem w wysokości 100 zł brutto.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Zarejestruj się

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Wypełnij listę uczestników...
Lp Imię Nazwisko Tytuł Dział Email Numer PWZ, dotyczy lekarzy Specjalizacja Cena netto Materiały*
1
145.00 PLN
2
145.00 PLN
3
145.00 PLN
4
145.00 PLN
5
145.00 PLN

???

W przypadku jednorazowego zgłoszenia powyżej 5 osób, prosimy o ponowne uzupełnienie poniższego formularza lub kontakt z działem obsługi klienta.

*) Każdy uczestnik konferencji otrzymuje materiały konferencyjne w wersji elektronicznej (do pobrania dzień po konferencji) lub papierowej. Prosimy o dokonanie wyboru - pamiętaj, że materiały elektroniczne pozwalają oszczędzać papier i chronić środowisko.

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostaną wysłane
informacje o fakturze proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
* Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Żaneta Pieczek

T 22 333 9728

F 22 333 97 78

z.pieczek@pulsmedycyny.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

+48 695 370 216

redakcja@pulsmedycyny.pl