Psychiatria a choroby współistniejące

24.06.2017, Warszawa,
Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54

udział w konferencji
159.00 PLN (od 16 marca 2017 do 24 czerwca 2017)
udział w konferencji za 1 zł + roczna prenumerata "Pulsu Medycyny" za 165 zł
166.00 PLN (od 1 czerwca 2017 do 24 czerwca 2017)

CENA SPECJALNA - konferencja + prenumerata.

Konferencja. Konferencja naukowa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Przychodzą pacjenci do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej... i jak się okazuje co najmniej jedna trzecia z nich zgłasza różnego rodzaju zaburzenia dotyczące zdrowia psychicznego: depresję, zaburzenia lękowe, problemy ze snem, zaburzenia pod postacią somatyczną, hipochondrię, zaburzenia odżywiania, uzależnienia i inne problemy.

Zaburzenia te są czynnikami ryzyka wielu różnych chorób obejmujących praktycznie wszystkie układy i narządy. W sytuacji gdy najpierw występuje choroba somatyczna, ich dołączenie się sprawia, że przebieg schorzenia jest mniej pomyślny, występuje więcej jest powikłań.

Świadomość tych zagadnień sprawia, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i inni lekarze specjaliści poszukują wiedzy i umiejętności z dziedziny psychiatrii, a często sami inicjują leczenie psychiatryczne. Ponieważ potrzeba uzupełniania i uaktualniania wiedzy psychiatrycznej jest powszechna, chcielibyśmy zaprosić Państwa na niezwykłe wydarzenie – konferencję „PSYCHIATRIA A CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE”, która odbędzie się 24 czerwca w Warszawie.

Konferencja jest wspólną inicjatywą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Redakcji „Pulsu Medycyny”. Odbędzie się ona nie tylko pod patronatem, ale i z czynnym udziałem konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii prof. Piotra Gałeckiego oraz prezes Zarządu Głównego PTP prof. Agaty Szulc. Powstała z potrzeby łączenia i wzajemnej wymiany wiedzy praktycznej pomiędzy psychiatrami a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistami innych dziedzin medycyny.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr n. med. Sławomir Murawiec

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Dr n. med. Maciej Pilecki

Podczas konferencji m.in.:

- możliwość uzupełnienia i uaktualnienia wiedzy psychiatrycznej

- wymiana wiedzy pomiędzy psychiatrami a lekarzami poz

- wystąpienia kilkunastu ekspertów praktyków w jednym miejscu i czasie

- prezentacja przypadków klinicznych

- wskazanie rozwiązań problemów, sposób postępowania, metod leczenia, wyborów farmakoterapii

Pragniemy poinformować, że patronat nad konferencją objęło:

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

oraz

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Partnerzy

Partner

Partner Merytoryczny

Patron Honorowy

Patron

24 czerwca 2017

09:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10:00

Otwarcie konferencji. Powitanie uczestników

dr n. med. Sławomir Murawiec

10:30

SESJA I JAK POWSTAJE DEPRESJA I JAK JĄ LECZYĆ?

WSTĘP DO PROBLEMATYKI

Depresja - zaburzenie neurorozwojowe czy neurodegeneracyjne?

prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

11:00

Boję się i jestem przygnębiona” – depresja i lęk u osoby w podeszłym wieku – opis przypadku

dr n med. Anna Mosiołek

11:25

Źle mnie Pan leczy, doktorze”, czyli jak depresja utrudnia opiekę nad chorym somatycznie - opis przypadku

dr n med. Iwona Patejuk-Mazurek

11:50

Czy w ogóle mogę rozpoznawać depresję i nerwice?” – rozpoznawanie zaburzeń psychicznych w  gabinecie lekarza POZ

dr n med. Sławomir Murawiec

12:15

PRZERWA KAWOWA

12:40

SESJA II POŁĄCZENIE MIĘDZY PSYCHIKĄ A CHOROBAMI SOMATYCZNYMI - CO MOŻE ZROBIĆ LEKARZ?

WSTĘP DO PROBLEMATYKI

Dlaczego u pacjentów z depresją współistnieje tak wiele chorób somatycznych? Teoria neurorozwojowa depresji, czyli jak osobowość decyduje o somatyce.

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

13:10

Zaburzenia somatyczne u pacjenta z depresją - postępowanie terapeutyczne - opis przypadku

dr n med. Agata Orzechowska

13:35

Starszy pacjent z depresją, ryzykiem kardiologicznym i o wiele młodszą żoną – opis przypadku

dr n. med. Sławomir Murawiec
13:50

Zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne w przebiegu otępienia.

dr n. med. Agnieszka Borzym

14:15

LUNCH

15:00

SESJA III NOWE ZJAWISKA SPOŁECZNE - NOWE PROBLEMY W GABINECIE LEKARZA.

WSTĘP DO PROBLEMATYKI

Nowe zjawiska psychopatologiczne

dr hab. n. med. Maciej Pilecki

15:30

Samookaleczenia u pacjenta borderline - trudności terapeutyczne

dr n. med. Małgorzata Kowalczyk

15:55

Pacjent i jego rodzina w gabinecie lekarza – możliwe problemy i sposoby ich rozwiązania

dr n. med. Cezary Żechowski

16:20

Mam raka, zawał, udar" – powracający wielokrotnie pacjent z lękiem przed chorobą i śmiercią – opis przypadku

dr n. med. Sławomir Murawiec
16:45

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

udział w konferencji
159.00 PLN (od 16 marca 2017 do 24 czerwca 2017)
udział w konferencji za 1 zł + roczna prenumerata "Pulsu Medycyny" za 165 zł
166.00 PLN (od 1 czerwca 2017 do 24 czerwca 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 88 2360 0005 0000 0045 5029 6397.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Psychiatria a choroby współistniejące
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

9. Nieodwołanie zgłoszenia na najpóźniej 2 dni wcześniej i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie kosztem w wysokości 100 zł brutto.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Żaneta Pieczek

T 22 333 9728

F 22 333 97 78

z.pieczek@pulsmedycyny.pl

szukaj



Kontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

+48 695 370 216

redakcja@pulsmedycyny.pl